Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету

Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету ISSN 2709-2879 Видається: з 2020 року. Періодичність: 2 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №24454-14394Р від 06.02.2020 р. Спеціальності: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Засновник і видавець: Дніпровський державний технічний університет. Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за тематичними розділами журналу: 1. Економічна теорія та історія економічної думки 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 3. Економіка та управління національним господарством 4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 8. Гроші, фінанси і кредит 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 10. Статистика 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці У журналі висвітлено результати наукових досліджень у сфері національної економіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, математичних методів та інформаційних технологій в економіці. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

№ 1(1) (2020)

Зміст

Статті

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ЗМІСТ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ PDF
Ольга Золотарьова 6-16
УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ АГРАРНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЮВАННЯ PDF (English)
Петр Коренюк, Геннадій Карімов 17-24
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В АСПЕКТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF (English)
Юрій Кравцов 25-30
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF (English)
Наталія Караван 31-38
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ У ФОРМІ ЛІЗИНГУ PDF (English)
Олена Плахотнік 39-46
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВ`ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталія Стеблюк 47-52
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ АЛЬЯНСІВ PDF
Ірина Чернявська 53-58
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Шепель 59-66
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Сергій Іванов, Світлана Ганзюк 67-75
СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: АДАПТАЦІЯ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF (English)
Тетяна Косова, Ольга Брежнєва-Єрмоленко 76-83
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Світлана Юдіна, Ірина Ткаченко 84-94
МІСЦЕ І РОЛЬ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (English)
Оксана Будько 95-103
РОЗВИТОК ІТ-СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ, ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ PDF
Лілія Кемарська 104-114
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Альона Хмелюк 115-121