Про журнал

Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету

ISSN 2709-2879 (Print) 

ISSN 2709-9024 (Online) 

Видається: з 2020 року.

Періодичність: 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №24454-14394Р від 06.02.2020 р.

Спеціальності: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Засновник і видавець: Дніпровський державний технічний університет.

Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей у сфері національної економіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, математичних методів та інформаційних технологій в економіці.

Індексування у бібліографічних базах даних та онлайн-бібліотеках

Збірник наукових праць індексують:

Поточний номер

№ 1(8) (2024)
Опубліковано: 2024-06-20

Весь випуск

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Переглянути всі випуски