Редакційний штат

Головний редактор

Будько Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, зав. кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, Україна, Scopus author ID: 57218254307, ORCID ID 0000-0002-3354-6515, e-mail: bisnescon@ukr.net

 

Заступники головного редактора

Коренюк Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, Україна, Scopus author ID: 57223011779, ORCID ID 0000-0001-8321-3199, e-mail: korenyukp@gmail.com

 

Плахотнік Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, Україна, Scopus author ID: 57218657157, ORCID ID: 0000-0001-9717-2877, e-mail: plahotnik_elena@ua.fm

 

Члени редколегії

Багорка Марія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Scopus author ID: 57208204038, ORCID ID: 0000-0002-8500-0362, e-mail: bahorka.m.o@dsau.dp.ua

Більська Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Класичний приватний університет, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Україна, Scopus author ID: 57210344422, ORCID ID: 0000-0002-0940-8294, e-mail: lexusol1987@gmail.com

Гончаренко Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Scopus author ID: 57211338300; 57202930066, ORCID ID: 0000-0001-6410-4966, e-mail: oksana_goncharenko@ukr.net

Дейнеко Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, професор, зав. відділом промислової політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна, Scopus author ID: 56857523500, ORCID ID: 0000-0003-0540-5413, e-mail: deinekolv@gmail.com

Деркач Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент, зав. кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, Україна, Scopus author ID: 57210291702, ORCID ID: 0000-0003-1431-7300, e-mail: rubinodessa@gmail.com

Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, зав. кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара, Україна, Scopus author ID: 56444426100, ORCID ID: 0000-0003-4907-5700, e-mail: ok17_5@ukr.net

Зелінська Анетта, професор кафедри логістики, факультет бізнесу та менеджменту, Вроцлавський університет економіки та бізнесу, Польща, Scopus author ID: 23394096600, ORCID ID: 0000-0001-8592-3530, e-mail: anetta.zielinska@ue.wroc.pl

Іванов Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна, Scopus author ID: 57214244645, ORCID ID: 0000-0002-1205-3797, e-mail: ivanovsv@mail.pgasa.dp.ua

Клісіньскі Януш, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і підприємництва університету, Техніко-Гуманітарна Академія, Польща, Scopus author ID: 56291010000, ORCID ID: 0000-0002-5233-8041, e-mail: janusz.klisinski@outlook.com

Ковальська Любов Леонідівна, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна, Scopus author ID: 55683180700, ORCID ID: 0000-0003-2924-9857, e-mail: kovalska.lyuba@gmail.com

Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, Україна, Scopus author ID: 56157039500, 56633441600, ORCID ID: 0000-0002-1859-0542, e-mail: tetiana.kosova@npp.nau.edu.ua

Кривицька Ольга Романівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія», Україна, Scopus author ID: 57210805345, ORCID ID: 0000-0002-0844-3362, e-mail:  olha.kryvytska@oa.edu.ua

Могилова Анастасія Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара, Україна, Scopus author ID: 57208204038, ORCID ID: 0000-0002-8833-9505, e-mail: mau2811@mail.ru

Никифорук Олена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, зав. відділом розвитку виробничої інфраструктури, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна, Scopus author ID: 57217045560, ORCID ID: 0000-0001-7376-3373, e-mail: elena.nikiforuk@gmail.com

Сатир Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна, Scopus author ID: 57189050194, ORCID ID: 0000-0003-0040-6863, e-mail: Lasatyr@i.ua

Усикова Олена Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки і управління, Миколаївський національний аграрний університет, Україна, ORCID ID: 0000-0001-6734-5757, e-mail: usykova@mnau.edu.ua

Халатур Світлана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Scopus author ID: 57190437698, ORCID ID: 0000-0001-8331-3341, e-mail: khalatur.s.m@dsau.dp.ua

Ципліцька Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу промислової політики, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна, Scopus author ID: 56177612800, ORCID ID: 0000-0003-3803-9421, e-mail: o.liakhovetz@gmail.com

Юдіна Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, Україна, Scopus author ID: 57214117058, ORCID ID: 0000-0001-8318-4172, e-mail: yusv0763@ukr.net