Редакційний штат

Редактори

Геннадій Іванович Карімов, Ukraine

Оксана Володимирівна Будько, Дніпровський державний технічний університет