№ 1(1) (2020)

DOI: https://doi.org/10.31319/2709-2879.2020iss1(1)

Зміст

Статті

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ЗМІСТ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ PDF
Ольга Золотарьова 6-16
УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ АГРАРНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЮВАННЯ PDF (English)
Петр Коренюк, Геннадій Карімов 17-24
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В АСПЕКТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF (English)
Юрій Кравцов 25-30
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF (English)
Наталія Караван 31-38
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ У ФОРМІ ЛІЗИНГУ PDF (English)
Олена Плахотнік 39-46
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВ`ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталія Стеблюк 47-52
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ АЛЬЯНСІВ PDF
Ірина Чернявська 53-58
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Шепель 59-66
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Сергій Іванов, Світлана Ганзюк 67-75
СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: АДАПТАЦІЯ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF (English)
Тетяна Косова, Ольга Брежнєва-Єрмоленко 76-83
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Світлана Юдіна, Ірина Ткаченко 84-94
МІСЦЕ І РОЛЬ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (English)
Оксана Будько 95-103
РОЗВИТОК ІТ-СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ, ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ PDF
Лілія Кемарська 104-114
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Альона Хмелюк 115-121