МІСЦЕ І РОЛЬ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2020iss1(1).219905pp95-103

Анотація

У статті акцентується необхідність зміни усталених підходів до управління організацією задля досягнення цілей сталого розвитку. Метою статті є визначення структури системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку та її місця і ролі  в управлінні організацією. У статті висвітлюються елементи моделі управління сталим розвитком організації (стратегія, принципи, суб’єкти і об’єкти, функції, методи, технології, управлінські рішення. Визначено сутність стратегії на мікрорівні, яка є складовою сталого розвитку країни. Визначені принципи управління сталим розвитком організації, які базуються на загальних принципах теорії управління: науковості, раціональності, безперервності, системності, гнучкості, цілеспрямованості, відповідності можливостям виконавця, ієрархічності рівнів управління. Функції управління висвітлено у взаємозв’язку з виділенням блоку обліково-аналітичного забезпечення управління. У контексті вирішення проблем сталого розвитку виділено методи управління: організаційно-адміністративні, економічні та соціально-психологічні, дія яких активізується через технологію управління як процесу, спрямованого на досягнення цілей сталого розвитку. Виділено якісні характеристики обліково-аналітичної інформації, які формуються під впливом облікового середовища та під впливом управлінського середовища. Вказано на необхідність співставлення визначених якісних характеристик з можливими управлінськими рішеннями щодо сегментів діяльності відповідно до принципів сталого розвитку. Визначено взаємозв’язок моделі управління сталим розвитком і системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку, яка за допомогою обліковою, аналітичної і підсистеми забезпечення нефінансовою інформацією формує обліково-аналітичну інформацію фінансового та нефінансового характеру для управлінських цілей. Встановлено місце і роль бухгалтерського обліку і економічного аналізу в управлінні сталим розвитком організації через формування теоретико-методологічних положень, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку на мікрорівні та макрорівні.

Ключові слова: управління, сталий розвиток, організація, бухгалтерський облік, економічний аналіз, інформація, система обліково-аналітичного забезпечення.

Біографія автора

Оксана Будько, Дніпровський державний технічний університет

завідувач кафедри фінансів та обліку

Посилання

Arutyunova D. V. (2010) Strategicheskij menedzhment: opredelenie klyuchevyh faktorov konkurentnogo uspeha [Strategic management: identifying key factors for competitive success]. Taganrog: Izd-vo TTI YuFU. Available at: http://www.aup.ru/books/m205/7_4.htm (accessed 25 August 2020).

Verba V. A. (2009) Pidsystema upravlinnia rozvytkom na pidpryiemstvi: kontseptualni zasady stvorennia i funktsionuvannia [Subsystem of development management at the enterprise: conceptual bases of creation and functioning]. Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), vol. 1–2, pp. 404–411.

Gribov V. D. (2007) Menedzhment [Management]. M.: KNORUS. (in Russian)

Hutorova O. O. (2017) Menedzhment orhanizatsii [Organization management]. Kh.: Khark. nats. ahrar. un-t. Kh.: KhNAU. (in Ukrainian)

Zavadskyi Y. S. (1998) Menedzhment: Management [Management: Management]. K.: Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu. (in Russian)

Meskon M. H., Albert M., Hedouri F. (1992) Osnovy menedzhmenta [Management Basics]. M.: Delo. (in Russian)

Yevdokymov V. V. (2013) Kontseptsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia v konteksti teorii staloho rozvytku: monohrafiia [The concept of economic security management of economic entities in the context of the theory of sustainable development]. Zhytomyr : ZhDTU. (in Ukrainian)

Kalnickaya I. V. (2009) Uchetno-analiticheskaya koncepciya integrirovannoj informacionnoj sistemy dlya celej upravleniya organizaciej: teoriya i metodologiya [Accounting and analytical concept of an integrated information system for organization management purposes: theory and methodology] (Doctor's dissertation), Ekaterinburg

Vihanskij O. S. (2006) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. M.: Ekonomist. (in Russian)

Shyhun M. M. (2008) Finansova zvitnist pidpryiemstva: oznaky yakosti [Financial statements of the enterprise: signs of quality]. Visnyk ZhDTU, no. 3(45), pp. 201–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Номер

Розділ

Статті