АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Автор(и)

  • О.О. Плахотнік Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-9717-2877
  • Д.О. Грищенко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306398pp49-57

Ключові слова:

розвиток, промисловість, валовий внутрішній продукт, експорт, імпорт, капітальні вкладення, фінансові результати діяльності, потенціал, конкурентоспроможність

Анотація

Соціально-економічний стан Дніпропетровської області та країни в цілому в умовах повномасштабного вторгнення російських військ на територію України є вкрай нестабільним. Ці роки є роками випробувань для мешканців та всіх сфер життєдіяльності регіону та країни. У статті проаналізовано основні соціально-економічні показники діяльності регіону та проведено їх співставлення з аналогічними показниками діяльності країни. Розглянуто тенденції зміни головного індикатору економічного розвитку, саме валового внутрішнього продукту. Співставлено величини середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств регіону з величинами середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств країни.

Проаналізовано обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) регіону та виділено їх частку у загальному обсязі країни. Зростання валового внутрішнього продукту країни та прибутковості товаровиробників забезпечує зовнішня торгівля. ЇЇ масштаби можна охарактеризувати обсягами експорту та імпорту. У статті розглянуто тенденції зміни обсягів експорту й імпорту товарів і послуг Дніпропетровщини й доведено, що до початку повномасштабного вторгнення регіон входив до числа провідних експортерів та займав лідируючі позиції й і з імпорту товарів. Виділено причини зниження експорту на сьогодні. Це є порушення логістики, зокрема морської, знищення виробничої інфраструктури внаслідок ракетних атак, зниження обсягів виробництва.

Доведено, що Дніпропетровська область є однією з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. У загальному обсязі капітальних вкладень більше половини складають інвестиції, що освоюються промисловими підприємствами Дніпропетровщини.

Проаналізувавши деякі з основних соціально-економічних показників діяльності Дніпропетровщини за період до початку повномасштабного вторгнення, зроблено висновок, що область має дуже потужний потенціал для розвитку у всіх сферах діяльності. Системна робота з розвитку Дніпропетровщини за попередні роки створила потужний фундамент для подальшого руху вперед.

Щодо післявоєнної відбудови, то перш за все мова повинна йти про відновлення економіки. Глобальною метою цього процесу є створення належних умов щодо ефективної генерації валового продукту для країни бізнесом та населенням. Для цього необхідно: створити сприятливі умови для відновлення і розвитку малого та середнього підприємництва; розробити моделі розвитку підприємств за видами економічної діяльності з урахуванням впливу трансформаційних перетворень в економічній, техніко – технологічній, організаційно – управлінській, фінансовій, соціальній сфері та сфері операційного менеджменту; удосконалити механізми управління виробничим, інноваційним, кадровим, фінансовим потенціалами розвитку регіону; створити сприятливе середовище для здійснення інноваційної діяльності; поступово переходити на кластерну модель розвитку економіки, екологічної та соціальної сфери, що надасть можливість забезпечити сталий розвиток регіону тощо – саме посилити його конкурентоспроможність.

Посилання

Bohush L. H. (2022). Problemy i perspektyvy povoiennoho pryskorennia sotsialno – ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Problems and prospects of the post-war acceleration of social and economic development of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut, no. 24, pp. 18 – 24 Available at: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/274806/269959 (accessed 21 February 2024).

Kindzerskyi Yu. (2022). Povoienne vidnovlennia promyslovosti Ukrainy: vyklyky ta osoblyvosti polityky [Post-war restoration of Ukrainian industry: challenges and policy features]. Ekonomichnyi analiz, vol. 32 (2), pp. 101–117. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/49313/1/2025-6565658033-1-PB.pdf. (accessed 21 February 2024).

Oleshko A. A., Shatska, Z. Ya., & Rovniahin, O. V. (2022). Smart-spetsializatsiia Ukrainy v perspektyvi pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky [Smart specialization of Ukraine in the perspective of post-war economic recovery]. Efektyvna ekonomika, no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10286. (accessed 28 February 2024).

Khmarska I. A., Kucheriava, K. Ya., & Klimova, I. O. Osoblyvosti pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Peculiarities of the post-war economic recovery of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 42. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621/1558. [in Ukrainian]. (accessed 28 February 2024).

Shapran O. (2022). Marketynhove obgruntuvannia zakhodiv shchodo stabilizatsii ekonomichnoi systemy Ukrainy u pisliavoiennyi period na osnovi sherinhovoi ekonomiky [Marketing substantiation of measures to stabilize the economic system of Ukraine in the post-war period based on the sharing economy]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky), no. 1, pp. 3–7. Available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/262236 (accessed 28 February 2024).

Storonianska I. Z. (Ed.). (2022). Ekonomika rehioniv Ukrainy v umovakh viiny: ryzyky ta napriamy zabezpechennia stiikosti [The economy of the regions of Ukraine in the conditions of war: risks and directions for ensuring stability]. Lviv. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy». (in Ukrainian)

Novikova I., Zabarna E., Volkova, O. et al (2023). Ekonomichni perspektyvy povoiennoi vidbudovy: vyklyky ta mozhlyvosti dlia staloho rozvytku Ukrainy [Economic prospects of post-war reconstruction: challenges and opportunities for sustainable development of Ukraine]. Finansovo- kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 3 (50), pp. 298–306. Available at: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4091 (accessed 04 March 2024).

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Ofitsiinyi veb-sait. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b6d0940d-2443-41c4-82ec-86e6d2e56973&title=InvestitsiinaDiialnistVUkrainiZa2022-Rik&isSpecial=true (accessed 28 February 2024).

Ekonomika Ukrainy u 2023 rotsi: holovne. Available at: https://ces.org.ua/ukrainian-economy-in-2023-tracker-overview/. [in Ukrainian]. (accessed 28 February 2024).

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2022 rik. (2023). Za red. Vernera I. Ye. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/11/year_22_u.pdf (accessed 05 March 2024).

Ukraina u tsyfrakh 2022. (2023). Statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky. Kyiv. 34. Available at: https://stat.gov.ua/sites/default/files/2024-02/Статистичний%20збірник%20«Україна%20у%20цифрах»%202022%20рік_0_0.pdf (accessed 05 March 2024).

Promyslove vyrobnytstvo v Ukraini u 2023 rotsi. Available at: https://gmk.center/ua/infographic/promyslove-vyrobnytstvo-v-ukraini-zroslo-na-5-9-r-r-u-2023-rotsi/ (accessed 28 February 2024).

Natsionalnyi bank Ukrainy. Statystyka zovnishnoho sektoru. Zovnishnia torhivlia. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed 21 February 2024).

Vplyv viiny na kapitalni investytsii v Ukraini. Available at: https://voxukraine.org/vplyv-vijny-na-kapitalni-investytsiyi-v-ukrayini (accessed 05 March 2024).

Богуш Л. Г. Проблеми і перспективи повоєнного прискорення соціально – економічного розвитку України. «Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». № 24. 2022. С. 18–24. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/274806/269959. (дата звернення: 21.02.2024).

Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз. Том 32. № 2. 2022. С. 101–117. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/49313/1/2025-6565658033-1-PB.pdf. (дата звернення: 21.02.2024).

Олешко А. А., Шацька З. Я., Ровнягін О. В. Smart-спеціалізація України в перспективі післявоєнного відновлення економіки. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10286. (дата звернення: 28.02.2024).

Хмарська І. А., Кучерява К. Я., Клімова І. О. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство. Випуск № 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621/1558. (дата звернення: 28.02.2024).

Шапран О. Маркетингове обґрунтування заходів щодо стабілізації економічної системи України у післявоєнний період на основі шерінгової економіки. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). № 1. 2022. С. 3–7. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/262236. (дата звернення: 28.02.2024).

Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрями забезпечення стійкості: наукове – аналітичне видання/ наук. ред. Сторонянська І. З. Львів. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2022. 70 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку).

Новікова І., Забарна Е., Волкова О., Федотова І., Корольков В. Економічні перспективи повоєнної відбудови: виклики та можливості для сталого розвитку України. Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 3 (50). 2023. С. 298 – 306. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4091. (дата звернення: 04.03.2024).

Міністерство економіки України. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b6d0940d-2443-41c4-82ec-86e6d2e56973&title=InvestitsiinaDiialnistVUkrainiZa2022-Rik&isSpecial=true. (дата звернення: 28.02.2024).

Економіка України у 2023 році: головне. URL: https://ces.org.ua/ukrainian-economy-in-2023-tracker-overview/. (дата звернення: 28.02.2024).

Статистичний щорічник України за 2022 рік. За ред. Вернера І. Є. Державна служба статистики України. Київ. 2023. 387 с.

URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/11/year_22_u.pdf. (дата звернення: 05.03.2024).

Україна у цифрах 2022. Статистичний збірник. Державна служба статистики. Київ. 2023. 34 с. URL: https://stat.gov.ua/sites/default/files/2024-02/Статистичний%20збірник%20«Україна%20у%20цифрах»%202022%20рік_0_0.pdf. (дата звернення: 05.03.2024).

Промислове виробництво в Україні у 2023 році. URL: https://gmk.center/ua/infographic/promyslove-vyrobnytstvo-v-ukraini-zroslo-na-5-9-r-r-u-2023-rotsi/. (дата звернення: 28.02.2024).

Національний банк України. Статистика зовнішнього сектору. Зовнішня торгівля. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external. (дата звернення: 21.02.2024).

Вплив війни на капітальні інвестиції в Україні. URL: https://voxukraine.org/vplyv-vijny-na-kapitalni-investytsiyi-v-ukrayini. (дата звернення: 05.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ