АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ КП ДОР “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282992pp66-73

Ключові слова:

витрати на охорону праці, ефективність, аналіз, захворюваність, діаграма

Анотація

Як відомо, свою професійну діяльність людина здійснює на робочому місці частині виробничого простору одного або групи працівників, яке оснащене технологічним обладнанням, інвентарем, інструментом, робочими меблями, необхідними для виконання певного виду робіт. Саме тому виникає необхідність здійснення активного процесу впровадження заходів з охорони праці. Працівники найцінніші ресурси на підприємстві, і останнє, задля уникнення на людей впливу негативних чинників, що виникають як результат неефективної організації робочого місця чи небезпек, зобов'язане здійснювати заходи щодо охорони праці. Однак такі заходи можуть різною мірою впливати на досягнення цілей: невеликі суми вкладень можуть позитивно вплинути на охорону праці, а інколи величезні капіталовкладення дають незначний результат.

В деяких галузях промисловості можна досягнути певні успіхи зі зниження захворюваності за рахунок зниження впливу шкідливих факторів виробництва на працівників на робочих місцях, наприклад, в результаті обмеження викидів шкідливих речовин або використання засобів індивідуального захисту. Однак, разом з тим, є необхідність більш ефективного комплексного вирішення цієї проблеми стосовно до кожного конкретного робочого місця, що полягає у наступному: дослідження джерел захворювання або небезпечних місць, розробка заходів зі зменшення впливу небезпечних факторів в джерелах їх виникнення, розробка лікувально-профілактичних заходів, що попереджують розвиток захворювань, розробка заходів з реабілітації людей, які працюють в шкідливих умовах.   

Дії щодо покращення умов праці, системний моніторинг за рівнем шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища, сприяння зниженню випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності супроводжується не тільки соціальним, а й економічним ефектом. Економічна ефективність здійснюваних заходів залежить від співвідношення покращення умов праці (оцінених у грошовому виразі) та суми витрат підприємства на охорону праці. Як результат, зростає період професійної активності працюючих, зростає продуктивність праці, скорочуються видатки, пов'язані з виробничим травматизмом та професійною захворюваністю, скорочуються видатки на пільги та компенсації.

Посилання

Poljetajev, V.P., Krjukovs'ka, O.A. (2015). Ohorona praci v galuzi (Labor protection in the industry). Dniprodzerzhyns'k: DDTU. (In Ukrainian]

Hasylo, Yu.A., Kriukovska, O.A., Levchuk, K.O., Romaniuk, R.Ya. (2017). Okhorona pratsi v haluzi ta tsyvilnyi zakhyst [Occupational safety and civil protection]. Kamianske: DDTU. (In Ukrainian)

Levchenko, O.G., Polukarov, O.I., Zacarnyj, V.V., Polukarov, Ju.O., Zemljans'ka, O.V. (2019). Ohorona praci ta cyvil'nyj zahyst [Labor protection and civil protection]. Kyiv: KPI. (In Ukrainin)

Mihejev, Ju.V., Prahovnyk, N.A., Zemljans'ka, O.V. (2014). Cyvil'nyj zahyst [Civil protection]. Kyiv: Osnova. (In Ukrainian)

Burjak, P.Ju., Karpins'kyj, B.A., Grygor’jeva, M.I. (2014). Ekonomika praci j social'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv: CUL. (In Ukrainian)

Bezpal'ko, O.V. (2020). Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv: Kafedra. (In Ukrainian)

Полєтаєв В.П., Крюковська О.А. Охорона праці в галузі : навч. посіб. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. 363 с.

Гасило Ю.А., Крюковська О.А., Левчук К.О., Романюк Р.Я. Охорона праці в галузі та цивільний захист : навч. посіб. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 369 с.

Левченко О.Г., Полукаров О.І., Зацарний В.В., Полукаров Ю.О., Землянська О.В. Охорона праці та цивільний захист : підр. Київ : КПІ, 2019. 420 с.

Міхеєв Ю.В., Праховник Н.А., Землянська О.В. Цивільний захист : навч. посіб. Київ : Основа, 2014. 233 с.

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 438 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за заг. ред. Безпалько О.В. Київ : Кафедра, 2020. 310 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ