ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2023 РОЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306481pp100-109

Ключові слова:

вступна кампанія, вища освіта, Дніпровський державний технічний університет, національний мультипредметний тест, єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування, творчий конкурс

Анотація

Вступна кампанія в 2023 році, як і в попередньому, проходила в складних умовах воєнного стану, тобто невизначеності, напруженості в суспільстві, постійних ризиків небезпеки, оголошення сигналів повітряної тривоги, можливих обстрілів та руйнувань, наявності вступників з тимчасово окупованих територій. Все це вимагає максимального уникнення скупченості людей та цифровізації. Окрім того, не треба забувати і про забезпечення якості вищої освіти. Тому правила прийому до закладів вищої освіти зазнали певних змін. Серед основних слід зазначити використання результатів оцінювання мотиваційних листів для вступу на контрактну форму навчання на окремі спеціальності, проведення співбесід очно та/або дистанційно, що дуже важливо для вступників з тимчасово окупованих територій, а також необхідність складання національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в залежності від рівня вищої освіти та спеціальності. Проаналізовано результати вступної кампанії 2023 року до Дніпровського державного технічного університету та запропоновано заходи щодо покращення роботи університету з метою збільшення чисельності вступників в наступні роки.

Посилання

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 р. № 276. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2023/15.03.2023/Nakaz.MON.276.vid.

-03-2023-yustovanyy.pdf (дата звернення: 11.04.2024).

Правила прийому на навчання до Дніпровського державного технічного університету в 2023 році (зі змінами) : введено в дію наказом по ДДТУ від 05.07.2023 р. № 362. Кам’янське : ДДТУ, 2023. 153 с.

Левчук К.О., Романюк Р.Я. Аналіз результатів вступної компанії 2022 року в Дніпровському державному технічному університеті. Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. 2023. № 1(6). С. 74–85.

Дніпровський державний технічний університет. URL: https://www.dstu.dp.ua/uni/index.html (дата звернення: 11.04.2024).

Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/ (дата звернення: 11.04.2024).

Вступ.ОСВІТА.UA. URL: https://vstup.osvita.ua/r5/1254/ (дата звернення: 11.04.2024).

Звіт про роботу приймальної комісії в 2023 році : затв. Вченою радою ДДТУ від 22.02.2024 р. протокол № 2. Кам’янське : ДДТУ, 2023. 40 с.

Poriadok pryiomu na navchannia dlia zdobuttia vyshchoi osvity v 2023 rotsi [Admission procedure for higher education in 2023]. (2023). mon.gov.ua Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2023/15.03.2023/Nakaz.MON.276.vid. 15-03-2023-yustovanyy.pdf (accessed 11 April 2024).

Pravyla pryiomu na navchannia do Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu v 2023 rotsi (zi zminamy) [Rules for admission to study at the Dniprovsky State Technical University in 2023 (as amended)]. (2023). Kamianske: DDTU [in Ukrainian].

Levchuk, K.O. & Romaniuk, R.Ja. (2023). Analiz rezultativ vstupnoi kompanii 2022 roku v Dniprovskomu derzhavnomu tekhnichnomu universyteti [Analysis of the results the introductory company in 2022 at the Dnipro State Technical University]. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, no. 1(6), pp. 74-85.

Sait Dniprovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet [Site of Dniprovsky State Technical University]. www.dstu.dp.ua. Available at: https:// www.dstu.dp.ua/uni/index.html (accessed 11 April 2024).

Sait Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity [Site of Unified State Electronic Database on Education]. vstup.edbo.gov.ua. Available at: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/ (accessed 11 April 2024).

Sait Vstup.OSVITA.UA [Site of Introduction.EDUCATION.UA]. vstup.osvita.ua. Available at: https://vstup.osvita.ua/r5/1254/ (accessed 11 April 2024).

Zvit pro robotu pryimalnoi komisii v 2023 rotsi [Report on the work of the selection committee in 2023]. (2024). Kamianske: DDTU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ