ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306402pp58-63

Ключові слова:

державне регулювання, державна підтримка, підприємницька діяльність, ринкова інфраструктура, стратегія розвитку, фінансування

Анотація

У відповідь на військовий стан та надзвичайні обставини, що паралізують бізнесову сферу, народжується необхідність у створенні потужного економічного фронту. У цей нелегкий час важливо розуміти, що економічна активність є ключем до стабільності й успіху держави під час конфлікту. Держава звертається до реформ та нових законів, щоб забезпечити підтримку українським підприємствам. Державна підтримка стає важливим інструментом для стимулювання бізнесу й збереження його функціонування в умовах кризи. Запропонована модель державного регулювання підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, яка включає механізми та інструменти, щоб забезпечити стабільність та ефективність економіки під час кризових умов. До основних інструментів цієї моделі відносяться: квоти на виробництво і імпорт; міжурядові угоди та двосторонні домовленості; ринкова інфраструктура та державна підтримка; ресурсне забезпечення і інвестування в інновації; нормативно-правове забезпечення, регулюючі засоби.

Посилання

Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні: аналітичний звіт. Київ: Програма розвитку ООН в Україні, 2022. 77 с.

Збитки, завдані українському бізнесу внаслідок російської агресії, оцінюються в $155 млрд: стаття. URL: https://finclub.net/ua/news/zbytky-infrastrukturi-ukrainy-vid-ahresii-rosii-dosiahly-usd155-mlrd.html (дата звернення: 18.03.2024)

Зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %. Українське право: стаття. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zminy-do-derzhavnoyi-programy-dostupni-kredyty-5–7–9/ (дата звернення: 24.03.2024)

Савченко Т.В., Родіна О.В. Умови ефективного функціонування регіональних продовольчих ринків. Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 13. С. 163-170. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.20

Savchenko T., Rodina O., Nikoluk O., Velychko O., Levchuk Y. Management of the development of the regionalmarkets for poultry products in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2023. Vol. 45. No. 3. 267-275 DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.27

Верхоглядова Н.І. Особливості управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Економіка і суспільство. 2022. Вип. 39 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-56

Богайчук В., Кривульський Є., Глюза К. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах війни. Економіка і суспільство. 2023. Вип. 59 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-81

United Nations Development Program in Ukraine (2022). Ekspres-otsinka vplyvu viiny na mikro- mali ta seredni pidpryiemstva v Ukraini: analitychnyi zvit [Express assessment of the impact of the war on micro, small and medium enterprises in Ukraine: analytical report]. Kyiv (in Ukranian)

Finansovyj klub (2024) Zbytky zavdani ukrainskomu biznesu vnaslidok rosiiskoi ahresii, otsiniuiutsia v $155 mlrd [Damages caused to Ukrainian business as a result of Russian aggression are estimated at $155 billion]. Available at: https://damaged.in.ua/damage-assessment (accessed: 18 March 2024).

Ukrainske pravo (2022). Zminy do derzhavnoi prohramy «Dostupni kredyty 5-7-9%. [Changes to the state program “Affordable loans 5-7-9%”]. Available at: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zminy-do-derzhavnoyi-programy-dostupni-kredyty-5–7–9/ (accessed: 24 March 2024).

Savchenko T.V., Rodina O.V. (2022) Umovy efektyvnoho funktsionuvannia rehionalnykh prodovolchykh rynkiv [Conditions for effective functioning of regional food markets]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Vol. 13. 163-170. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.20 (in Ukranian)

Savchenko T., Rodina O., Nikoluk O., Velychko O., Levchuk Y. (2023) Management of the development of the regionalmarkets for poultry products in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 45. No. 3. 267-275 DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.27 (in Ukranian)

Verkhohliadova N.I. (2022) Osoblyvosti upravlinnia bezpekoiu pidpryiemnytskoi diialnosti v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of security management of business activity in the conditions of martial law]. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-56 (in Ukranian)

Bohaichuk V., Kryvulskyi Ye., Hliuza K. (2023) Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva v umovakh viiny [Formation of the enterprise development strategy in war conditions]. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 59. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-81 (in Ukranian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ