СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • К.О. Левчук Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-4803-5355
  • В.В. Пантеєва Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306388pp43-48

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, збитки, інфраструктура, стан, проблеми, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Анотація

Останні дев'ять років Україна переживає складний період своєї історії, пов'язаний з військовою агресією з боку російської федерації. Цей конфлікт має значний вплив на всі сфери життя українського суспільства. Не є виключенням житлово-комунальне господарство, яке в умовах воєнних дій та систематичних обстрілів стикається з численними викликами та проблемами. В цій статті проаналізовано стан житлово-комунального господарства в сучасних умовах, надана оцінка прямих та непрямих збитків, що завдані цій сфері, розглянуто об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як один із важливих аспектів стабільного функціонування галузі.

З початку широкомасштабного військового вторгнення країною агресором було зруйновано та пошкоджено понад 214 тисяч об’єктів інфраструктури, зокрема: 8 тис. 642 об’єкти життєзабезпечення. Інфраструктура житлово-комунального господарства, що складає важливу частину систем життєзабезпечення населених пунктів, стала однією з цілей ракетних та артилерійських ударів.

За попередніми оцінками, станом на червень 2023 року, вартісний вимір прямих збитків щодо об’єктів теплопостачання (без врахування ТЕЦ), водопостачання та водовідведення та об’єктів поводження з побутовими відходами становить $2,7 млрд. Збитки завдані інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, складають $8,8 млрд.

Крім зруйнованих та пошкоджених об’єктів інфраструктури, головними проблемами житлово-комунальної галузі залишаються застарілість обладнання, неефективність керівництва, невміння вчасно попереджати проблеми та несистемний підхід до їх вирішення.

Один із важливих аспектів стабільного функціонування галузі запропоновано створення ОСББ. Це дозволяє власникам квартир об'єднати зусилля для забезпечення надійного управління та утримання спільних приміщень, вчасного проведення необхідних ремонтних робіт, енергоефективності та безпеки будинку. Крім того, об'єднання співвласників сприяє зниженню витрат на утримання будинку через оптимізацію витрат та використання спільних ресурсів, зниженню заборгованості. Власники квартир можуть спільно вирішувати питання щодо постачальників комунальних послуг, контролювати якість обслуговування та вживати заходи щодо підвищення комфорту проживання в будинку.

Посилання

Звіт про прямі збитки інфраструктури та непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на червень 2023 року URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf (дата звернення 18.02.2024).

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства: монографія. Поважний О.С., Попов О.П., Запатріна І.В., Волков В.П. та ін. Черкаси. Брама-Україна, ЧДТУ, 2021. 436 с.

Килимник І.І. Практичні проблеми в галузі житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення. Open Journal System. 2015. №1. С. 48-50.

Як побороти неефективність комунальних підприємств? Центр економічної стратегії. URL: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm &ogbl#inbox/FMfcgxwKkRMtlSfPZLWKVKjWChZRlcpg?projector=1&messagePartId=0.1 (дата звернення 18.02.2024).

Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію? // Центр економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/ (дата звернення 18.02.2024).

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm (дата звернення 18.02.2024).

Загірняк Д.М., Данилко В.К., Іщенко С.В., Лига Д.Л. Стратегічна стійкість в умовах глобалізації економіки як антикризовий інструмент. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (Економічні науки). 2020. №3. С. 102-105. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2020.3.102 (дата звернення 18.02.2024).

Report on direct damage to infrastructure and indirect losses to the economy from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine as of June 2023. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf (accessed 18 February 2024).

Povazhnyy, O.S. Popov, O.P. Zapatrina, I.V. and Volkov, V.P. (2021) Naukovi zasady reformuvannia I rozvytku zhytlovo-komunal'noho hospodarstva [Scientific principles of reforming and development of housing and communal services]. Cherkasy: Brama-Ukraina, ChDTU. (in Ukraine)

Kylymnyk, I. I. (2015) Praktychni problemy v haluzi zhytlovo-komunalnoho hospodarstva ta shliakhy yikh vyrishennia [Practical problems in the field of housing and communal services and ways to solve them]. Open Journal System, vol. 1, pp. 48-50.

Center for Economic Strategy (2020) How to overcome the inefficiency of utilities?, Available at: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwKkRMtlSfPZLWKVKjWChZRlcpg?projector=1&messagePartId=0 (accessed 18 February 2024).

Center for Economic Strategy (2020) How does utility financing distort competition? Available at: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/ (accessed 18 February 2024).

Official website of the State Treasury Service (2023). Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu/ (accessed 18 February 2024).

Zagirniak, D. M. Danylko, V. K. Ishchenko, S.V. and Lyha, D. L. (2020) Stratehichna stiikist v umovakh hlobalizatsii ekonomiky yak antykryzovyi instrument [Strategic stability in the context of economic globalization as an anti-crisis tool]. Visnyk NTU «Kharkivs’kyy politekhnichnyy instytut» (Ekonomichni nauky), vol. 3. Available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2020.3.102 (accessed 18 February 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ