СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2024iss1(8).306380pp13-21

Ключові слова:

стратегії залучення інвестицій, стратегії залучення інвесторів, цифровізація, інвестиції, інноваційні проєкти, інвестори

Анотація

Зазначено, що залучення або стимулювання інвестицій в країну в умовах війни може бути важким завданням, але не неможливим. Розглянуто стратегії щодо залучення інвестицій в умовах сучасних викликів. Охарактеризовано основні стратегій. Розглянуто основні стратегії, які можуть використовуватися  підприємцями для залучення інвесторів під час військового конфлікту. Охарактеризовано основні з таких стратегій. Зазначено, що актуальність цифровізації зумовлена багатьма причинами. Основні причини обумовлені тим, що цифрові технології створюють нові можливості для розвитку інноваційних продуктів та послуг. Інвестори шукають перспективні компанії, які активно використовують ці технології для створення конкурентних переваг. Підприємства, які впроваджують цифрові рішення, можуть підвищити свою конкурентоспроможність через оптимізацію бізнес-процесів, покращення якості продукції та обслуговування клієнтів. Цифровізація сприяє розвитку екосистеми стартапів, яка може бути цікавою для інвесторів, що шукають нові та перспективні можливості для вкладень.

Посилання

Шість головних напрямків для інвестування в Україні. Як українцям диверсифікувати ризики та сформувати оптимальний портфель для інвестицій? URL: https://www. epravda. com.ua/columns/2022/01/14/681397/ (дата звернення: 16.01.2024).

Що таке імпакт-інвестування? URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/so-take-impakt-investuvanna (дата звернення: 16.01.2024).

Імпакт-інвестиції: як спільними зусиллями побудувати квітучу економіку. URL: https://www.oschadbank.ua/blog/impakt-investyciyi-yak-spilnymy-zusyllyamy-pobuduvaty-kvituchu-ekonomiku (дата звернення: 16.01.2024).

Забезпечення ліквідності інвестиційного портфеля. Інвестиційні портфелі: поняття, види, цілі. Основні моделі з оптимізації. URL: https://journalovik.ru/uk/obespechenie-likvidnosti-investicionnogo-portfelya-investicionnyi.html (дата звернення: 16.01.2024).

Королюк В.С., Портенко Н.І., Скороход A.В., Тюрбін A.Ф. Довідник по теорії вірогідностей y математичній статистиці. M.: Наука, 1985. 640 с.

Коротков Ж.М. Антикризове керівництво: посіб. M.: YNFRA-M, 2003. 432 с. URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/presentations/ Finans_menedg_Kondratenko.pdf (дата звернення: 16.01.2024).

Використання сучасної портфельної теорії у портфельному менеджменті. URL: https://buklib.net/ books/26654/ (дата звернення: 17.01.2024).

Індекс PFTS (Україна). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ stock/pfts (дата звернення: 17.01.2024).

Shist golovnykh napryamkiv dlya investuvannya v Ukrainian. Yak ukrainciam dyversifikuvaty ryzyky ta sformuvaty optimalnyi portfel dlya investyciy? [Six main directions for investing in Ukraine. How Ukrainians can diversify risks and form an optimal portfolio for investments]. Available at: https://www. epravda. com.ua/columns/2022/01/14/681397/ (accessed 16 January 2024).

Sho take impakt-investuvannja? [What is impact investing?]. Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/so-take-impakt-investuvanna (accessed 16 January 2024).

Impakt-investycyi: yak spilnymy pobuduvaty kvituchu ekonomiku [Impact investments: how to build a thriving economy through joint efforts]. Available at: https://www.oschadbank.ua/blog/impakt-investyciyi-yak-spilnymy-zusyllyamy-pobuduvaty-kvituchu-ekonomiku (accessed 16 January 2024).

Zabezpechennja likvidnosti investycijnogho portfelja. Investycijnyj portfelj: ponjattja, vydy, cili. Osnovni modeli z optymizaciji [Ensuring the liquidity of the investment portfolio. Investment portfolios: concepts, types, goals. Basic optimization models]. Available at: https://journalovik.ru/uk/obespechenie-likvidnosti-investicionnogo-portfelya-investicionnyi.html (accessed 16 January 2024).

Koroljuk V.S., Portenko N.Y., Skorokhod A.V., Turbyn A.F.(1985) Dovidnyk po teorii virohidnostei y matematychnii statystyts [Handbook of probability theory and mathematical statistics]. M.: Nauka. (in Ukrainian)

Korotkov Je.M. (2003) Antykryzove kerivnytstvo [Anti-crisis management]. M.: YNFRA. Available at: https://mmgh.kname.edu.ua/images/presentations/ Finans_menedg_Kondratenko.pdf (accessed 16 January 2024).

Vykorystannja suchasnoji portfeljnoji teoriji u portfeljnomu menedzhmenti [Use of modern portfolio theory in portfolio management]. Available at: https://buklib.net/ books/26654/ (accessed 17 January 2024).

Indeks PFTS (Ukrajina). [PFTS index (Ukraine)]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ stock/pfts (accessed 17 January 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ