ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • Ганзюк С.М. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7859-4708
  • Калініченко Т.О. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293754pp70-76

Ключові слова:

цифрова трансформація, діджиталізація, цифрові сервіси, інновації, автоматизація, блокчейн, краудфандинг, банкінг у хмарах, open-банкінг, шерінг

Анотація

У статті досліджено теоретичну сутність цифрової трансформації та діджиталізації банківської діяльності. Визначено, що цифрова трансформація є найвищим рівнем використання діджиталтехнологій і вимагає високого ступеня автоматизації; підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат часу на операції; зміну фінансових моделей в сторону концентрації фінансів ресурсів на розумінні вимог ринку, а не на транзакціях. Розглянуто характерні особливості впровадження цифрових сервісів в банківській системі. Визначено головні передумови активізації діджиталізації банківського бізнесу та впровадження цифрових трендів. Виділено основні позитивні наслідки цифрової трансформації банківської системи (швидке здійснення платежів і переказів, отримання інформації про стан рахунку та історію платежів 24/7; економія часу на відвідування банківських відділень, доступ до інформації про кредитні чи депозитні рахунки та ін.) та головні перешкоди на шляху її розвитку (низька цифрова грамотність населення, фінансова неспроможність частини споживачів послуг та продуктів у придбанні необхідних гаджетів для віддаленого управління ресурсами).

Визначено, що створення та впровадження цифрових трендів є основою досягнення максимізації прибутку та ефективного управління банками. Згруповано та детально охарактеризовано сталі цифрові банківські сервери: блокчейн — база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів, який постійно подовжується; шерінг — механізм надання фінансових ресурсів або інформації у тимчасове користування; open-банкінг – система відкриття своїх інтерфейсів програмування додатків (API); краудфандинг – метод збору коштів для зростання та розвитку проєкту, ініціативи за рахунок внесків великої кількості сторонніх осіб, які можуть не мати відношення до самого проєкту чи професійного інвестування бізнесу; банкінг у хмарах – технологія, яка пришвидшує і полегшує впровадження всіх інших інновацій. Нова фінансово-цифрова парадигма вже є невід’ємною частиною швидкозмінного середовища та важливим інструментом задоволення сучасних потреб як споживачів банківських послуг, так і самих банків.

Посилання

APPAU (2019), Stratehiya rozvytku «Industriya 4.0» [Development strategy "Industry 4.0]. Available at: https:// https://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf (accessed 25 August 2023).

Boldova, A., Boldov A., (2022) Didzhytalizatsiya bankivs’kykh servisiv yak peredumova podal’shoho rozvytku finansovoho prostoru Ukrayiny [Digitization of banking services as a prerequisite for the further development of the financial space of Ukraine]. Economy and society, Issue 42, pp. 16-20.

Vrana, J., Singh, R. (2022). Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Handbook of Nedestructive Evaluation 4.0. Available at: https://www.researchgate.net/publication/354270373_Digitization_Digitalization_and_Digital_Transf ormation (accessed 27 August 2023).

Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020. Available at: https://kpmg.com/dp/en/home/insights/2020/11/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.html (accessed 27 August 2023).

Romanovska, Yu., Skladanyuk, M. (2022) Didzhytalizatsiya bankivs’koho sektoru v umovakh pandemiyi [Digitalization of the banking sector in the conditions of the pandemic]. Economy and society, no. 36, pp. 16–20.

Andrushkiv, I., Nadievets, L. (2018) Didzhytalizatsiya v bankivs’komu sektori: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Digitization in the banking sector: global and domestic experience]. Problems of the economy. no. 4. pp. 195–200.

Kuzyo, A., Belova, I. Problemy i perspektyvy rozvytku systemy «blokcheyn» v Ukrayini [Problems and prospects of the development of the "blockchain" system in Ukraineї. Vectors of development of science and business in the global environment: trends and prospects. Available at: https://cutt.ly/ZSysz4f (accessed 27 August 2023).

Teslyuk, S., Matviychuk, N., Korkh N. (2021) Neobanky: sutnist’ ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini [Neo-banks: essence and development prospects in Ukraine]. Economic journal of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, no. 3, pp. 61–71.

Top 7 Open Banking APIs for Creating a Financial Product (2023). Available at: https://techukraine.net/7 (accessed 29 August 2023).

Kholyavko, N., Tarasenko, A., Kolotok, M. (2022) Тendentsiï dydzhytalizatsiï svitovoho rynku finansovykh posluh [Trends in digitization of the world market of financial services]. Polissya scientific bulletin. № 1(24), pp. 124-142.

АППАУ. Стратегія розвитку «Індустрія 4.0» URL: https:// https://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia- rozvitku-4-0-v3pdf (дата звернення 25.08. 2023 р.).

Болдова А.А., Болдов А.О. (2022) Діджиталізація банківських сервісів як передумова подальшого розвитку фінансового простору України. Економіка і суспільство. Випуск №. 42. 2022. С. 16-20.

Vrana, J., Singh, R. (2022). Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Handbook of Nedestructive Evaluation 4.0. URL: https://www.researchgate.net/publication/354270373_Digitization_Digitalization_and_Digital_Transf ormation (дата звернення 27.08.2023 р).

Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020. URL: https://kpmg.com/dp/en/home/insights/2020/11/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.html (дата звернення 27.08.2023 р).

Романовська Ю., Складанюк М. Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії. Економіка і суспільство. № 36. 2022. С. 16–20.

Андрушків І., Надієвець Л. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. № 4. 2018. С. 195–200.

Кузьо А., І. Бєлова Проблеми і перспективи розвитку системи «блокчейн» в Україні. Вектори розвитку науки та бізнесу в глобальному середовищі: тенденції та перспективи. URL: https://cutt.ly/ZSysz4f (дата звернення 27.08.2023 р).

Теслюк С., Матвійчук Н., Корх Н. Необанки: сутність та перспективи розвитку в Україні. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 3. 2021. С. 61–71.

Топ-7 Open Banking API для створення фінансового продукту. URL: https://techukraine.net/7 (дата звернення 29.08.2023 р).

Холявко Н., Тарасенко А., Колоток М. Тенденції диджиталізації світового ринку фінансових послуг. Науковий вісник Полісся. № 1(24). 2022. С. 124-142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ