ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss2(7).293550pp32-40

Ключові слова:

шкідливі викиди, галузі промисловості, гранично допустима концентрація, атмосферне повітря, валовий внутрішній продукт

Анотація

Промисловість в кожній країні займає важливе місце, оскільки від неї залежить валовий внутрішній продукт, доходи та добробут населення, внутрішня та зовнішня торгівля, політична та соціальна стабільність всередині держави. Аналіз стану промисловості показує, що в даний час основними проблемами її розвитку є нестійкість, уповільнення темпів зростання, зниження найважливіших показників ефективності виробництва, повільне поліпшення структури промислового виробництва і експорту, досить високий фізичний і моральний знос основних виробничих фондів, високий рівень витрат ресурсів. Разом з тим діяльність підприємств та організацій різних галузей промисловості є визначальним фактором потрапляння в атмосферу забруднюючих речовин. Тому роботи, які направлені на дослідження викидів різних речовин в атмосферне повітря міст України, є визначальними з метою розробки заходів щодо зменшення шкідливого впливу цих речовин на людину та навколишнє середовище та актуальними.

Метою даної роботи є аналіз структури промисловості України та етапів її розвитку, а також дослідження викидів основних шкідливих речовин в атмосферне повітря в містах України, зокрема в м. Кам’янське.

До найбільших за обсягами виробництва галузей промисловості відносяться машинобудування та металообробка, харчова і легка. Починаючи з 2000 р. спостерігалися позитивні тенденції розвитку промислового виробництва, були реалізовані Концепції державної промислової політики, Державної програми розвитку промисловості на 2003–2011 рр. та інші галузеві програми. До основних забруднюючих атмосферне повітря речовин відносяться: завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, оксид та діоксид азоту, сірководень, фенол, сажа, фтористий та хлористий водень, аміак, формальдегід. Серед найбільш забруднених міст України можна виділити наступні: Маріуполь, Кам’янське, Дніпро, Кривий Ріг та Одеса. В м. Кам’янське найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є підприємства чорної металургії, коксохімічної галузі та машинобудування. Середньорічний вміст в повітрі концентрацій діоксиду азоту у 1 півріччі 2022 р. перевищував у 2,5 рази гранично допустиму концентрацію, фенолу – у 2,1 рази, а формальдегіду – у 3,6. Несприятлива ситуація спостерігалася і з перевищенням максимального разового вмісту забруднюючих речовин.

Посилання

Gasylo, Yu.A. & Levchuk, K.O. & Romanjuk, R.Ja. (2018). Matematychne modeljuvannja trasy gidrotransportu za dopomogoju parabolichnyh splajniv [Mathematical modeling of the hydrotransport route using parabolic splines]. Matematychne modeljuvannja – Mathematical modeling, 1(38), 55-61 [in Ukrainian].

Levchuk, K. & Romaniuk, R. (2022). Sustainable city development as a key factor of country economic development. Matematychne modeljuvannja – Mathematical modeling, 1(46), 131–140.

Hasylo, Yu. & Levchuk, K. & Romaniuk, R. & Strezhekurov, E. & Kriukovska, О. (2021). Analysis of modern designs of heat-protective helmets. Zbirnyk naukovyh prac' DDTU – Collection of scientific papers of DSTU, 1(38), 142-148.

Shupranova, L.V. & Khlopova, V.M. & Kharytonov, M.M. (2014). Air pollution assessment in the Dnepropetrovsk industrial megapolice of Ukraine. Air Pollution Modeling and its Application XXII. Science for Peace and Security Series C: Environmental Security book series, 101–104.

Stahiv, I.R. (2013). Vplyv zabrudnenogo povitrjanogo seredovyshha na stan zdorov’ja naselennja za 2001–2010 rr [Influence air pollution on health of population from 2001 to 2010]. Teoretychni ta prykladni aspekty geoinformatyky – Theoretical and applied aspects of geoinformatics, 10, 126-132 [in Ukrainian].

Boиkovб, S. & Bohovic, R. & Hrnиiar, M. & Muroт, M. & Filippovovб, P. & Skalskэ, M. & Soroka, M. (2020). Air Pollution in Ukraine from space. Study based on the Copernicus Sentinel 5p satellite imagery and quality-controlled air pollution data from the Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Prague-Kyiv: World from Space.

Sait Minfin [Site of Ministry of Finance]. minfin.com.ua/. Retrieved from https://minfin.com.ua/ [in Ukrainian].

Kovenja, T.V. (2022). Analitychna ocinka sytuacii' v himichnij promyslovosti Ukrai'ny v 2022 r. Makroekonomichnyj ta sektoral'nyj zrizy [Analytical assessment of the situation in the chemical industry of Ukraine in 2022 Macro-economic and sectorial sections]. Cherkasy: SE “Cherkassy NDITECHIM” [in Ukrainian].

Sait Portal vidkrytyh danyh [Site of Open Data Portal]. data.gov.ua/. Retrieved from https://data.gov.ua/ [in Ukrainian].

Гасило Ю.А., Левчук К.О., Романюк Р.Я. Математичне моделювання траси гідротранспорту за допомогою параболічних сплайнів. Математичне моделювання. Камянське, 2018. № 1 (38). С. 55–61.

Levchuk K., Romaniuk R. (2022). Sustainable city development as a key factor of country economic development. Математичне моделювання. Камянське, 2022. № 1 (46). С. 131–140.

Hasylo Yu., Levchuk K., Romaniuk R., Strezhekurov E., Kriukovska О. (2021). Analysis of modern designs of heat-protective helmets. Збірник наукових праць ДДТУ. Камянське, 2022. № 1 (38). С. 142–148.

Shupranova L.V., Khlopova V.M., Kharytonov M.M. Air pollution assessment in the Dnepropetrovsk industrial megapolice of Ukraine. Air Pollution Modeling and its Application XXII. Science for Peace and Security Series C: Environmental Security book series. 2014. P. 101–104.

Стахів І.Р. Вплив забрудненого повітряного середовища на стан здоров’я населення за 2001–2010 рр. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : зб. наук. праць. Київ, 2013.

С. 126–132.

Boиkovб S., Bohovic R., Hrnиiar M., Muroт M., Filippovovб P. & Skalskэ M., Soroka M. Air Pollution in Ukraine from space. Study based on the Copernicus Sentinel 5p satellite imagery and quality-controlled air pollution data from the Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Prague–Kyiv : World from Space, 2020. 37 p.

Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення: 30.04.2023).

Ковеня Т.В. Аналітична оцінка ситуації в хімічній промисловості України в 2022 р. Макроекономічний та секторальний зрізи : аналітична довідка, вип. 5 (станом на 01.07.2022 р.). Черкаси : ДП “Черкаський НДІТЕХІМ”, 2022. 29 с.

Портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/ (дата звернення: 30.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ