АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 2022 РОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2023iss1(6).282997pp74-85

Ключові слова:

: вступна компанія, аналіз, діаграма, факультет, спеціальність

Анотація

Вступна компанія 2022 року в Україні була проведена зі значними змінами у порівнянні з наступними роками. Серед основних змін можна зазначити наступні: вступ з використанням результатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, магістерського тесту навчальної компетенції, вступних іспитів (за кошти державного бюджету), а також мотиваційних листів (за кошти фізичних та/або юридичних осіб), розширено перелік осіб пільгової категорія та надана можливість вступу на основі результатів індивідуальних усних співбесід в очній або дистанційній формах. Проаналізовано результати зарахування вступників до Дніпровського державного технічного університету за освітніми ступенями бакалавра та магістра. Запропоновано заходи щодо вдосконалення роботи приймальної комісії та збільшення обсягів зарахування вступників до університету в наступних вступних кампаніях.

Посилання

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки від 13.10.2021 р. № 1098. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/11/30/Nakaz.MON-1098.Umovy.pryyomu.VO.2022.pdf (дата звернення: 26.03.2023).

Правила прийому на навчання до Дніпровського державного технічного університету в 2022 році (зі змінами) : затв. Вченою радою ДДТУ від 30.08.2022 р. протокол № 8. Кам’янське : ДДТУ, 2022. 152 с.

Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/ (дата звернення: 26.03.2023).

Вступ.ОСВІТА.UA. URL: https://vstup.osvita.ua/r5/1254/ (дата звернення: 26.03.2023).

Звіт про роботу приймальної комісії в 2022 році : затв. Вченою радою ДДТУ від 16.12.2022 р. протокол № 660. Кам’янське : ДДТУ, 2022. 36 с.

Umovy pryiomu na navchannia dlia zdobuttia vyshchoi osvity v 2022 rotsi : zatv. nakazom Ministerstva osvity i nauky vid 13.10.2021 r. № 1098 [Conditions of admission to study for higher education in 2022 approved by the order of the Ministry of Education and Science of 13.10.2021 № 1098]. (2021, October 13). Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/11/30/Nakaz.MON-1098.Umovy.pryyomu.VO.2022.pdf (accessed 26 March 2023).

Pravyla pryiomu na navchannia do Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu v 2022 rotsi (zi zminamy) : zatv. Vchenoiu radoiu DDTU vid 30.08.2022 r. protokol № 8 [Rules for admission to study at the Dnipro State Technical University in 2022 (as amended) approved by the Academic Council of the State Technical University of Ukraine dated 30.08.2022, Protocol № 8]. (2022, August 30). Kamianske: DDTU (in Ukrainian).

Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity [Unified State Electronic Database on Education]. vstup.edbo.gov.ua/statistics/. Available at: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/ (accessed 26 March 2023).

Vstup.OSVITA.UA [Introduction.EDUCATION.UA]. vstup.osvita.ua/r5/1254/. Available at: https://vstup.osvita.ua/r5/1254/ (accessed 26 March 2023).

Zvit pro robotu pryimalnoi komisii v 2022 rotsi : zatv. Vchenoiu radoiu DDTU vid 16.12.2022 r. protokol № 660 [Report on the work of the selection committee in 2022 approved by the Academic Council of the State Technical University of Ukraine dated 16.12.2022, Protocol № 660]. (2022, December 16). Kamianske: DDTU (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ