ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2022iss2(5).271091pp52-59

Ключові слова:

таксономічний аналіз, ефективне використання основних засобів, активи, коефіцієнти, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, інтегральний показник

Анотація

У статті за допомогою інструментів таксономії оцінено ефективність використання основних засобів на прикладі стратегічно важливого державного підприємства. Визначено стимулятори та дестимулятори впливу на рівень використання основних засобів  підприємства: фондовіддача здійснює дестимулюючий вплив на ефективність використання основних засобів ДП «Укрводшлях», всі інші показники (коефіцієнти зносу основних засобів, придатності основних засобів, фондоозброєність, фондомісткість) визначено як стимулятори впливу.

Виявлено негативну тенденцію до зниження інтегрального показника таксономії (ефективності використання основних фондів) за чотири роки майже в 5 разів до критично низького рівня; технічний стан основних фондів на підприємстві динамічно погіршується, про що також свідчить підвищення рівня зносу та зниження коефіцієнта придатності основних фондів. Така ситуація є чітким сигналом для керівників стратегічно важливого державного підприємства щодо необхідності пошуку нових управлінських рішень та перегляду існуючої системи ефективності використання основних засобів. Встановлено, що технічний стан основних фондів ДП «Укрводшлях» динамічно погіршується, про що також свідчить підвищення рівня зношеності та, відповідно, зниження коефіцієнта придатності основних фондів. Позитивним є те, що темпи оновлення основних засобів на підприємстві динамічно зростають. З метою підвищення рівня рентабельності капіталу підприємства пропонується забезпечити стовідсоткове використання обладнання. Також можливим рішенням може бути продаж частини невикористаних основних засобів підприємства.

Успішне функціонування основних фондів і виробничих потужностей залежить від інтенсивних і екстенсивних факторів поліпшення їх використання. Інтенсивний напрямок підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей передбачає підвищення ступеня завантаження обладнання і машин в одиницю часу шляхом модернізації обладнання, встановлення оптимальних режимів його завантаження тощо. Удосконалення структури основних фондів – також важливий напрям підвищення ефективності використання виробничих потужностей; вдосконалення планування, управління та організації праці і виробництва; зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на підприємстві.

 

Посилання

DP «Ukrvodshlyakh» (2022): posluhy.[Posluhy DP «Ukrvodshlyakh]. Aavailable at: https:// ukrvodshliah.org.ua/poslugy/ (accessed 13 September2022).

Ministerstva infrastruktury Ukrayiny (2022): Finansova zvitnistʹ DP «Ukvodshlyakh» [Financial reporting of SE «UKVODSHLYAH»: official website of the Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Available at: https:// mtu.gov.ua/timeline/?ry=0&rp=0&t=2&g=120&from=&till=&p=1028 (accessed 15 September2022).

Mulyk, T., Materynsʹka, O., Plʹonsak, O. (2017) Analiz hospodarsʹkoyi diyalʹnosti. [Analysis of economic activity: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Krysak, A. (2014) Taksonomichnyy analiz yak metodolohichnyy pryyom otsinyuvannya efektyvnosti rehulyuvannya zemelʹnykh vidnosyn [Taxonomic analysis as a methodological technique for evaluating the effectiveness of land relations regulation]. Economic analysis. vol.17. №. 1. Available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.846.7887&rep=r ep1&type=pdf (accessed 16 September 2022).

Kozhushko, O. (2010) Vykorystannia metodu taksonomii dlia otsinky rivnia zakhystu intelektualnoho kapitalu promyslovykh pidpryiemstv [Using taxonomies to assess the level of protection of intellectual capital industry]. Economic analysis, vol. 7, pp. 286–289.

Послуги ДП «Укрводшлях»: офіційний сайт підприємства. URL: https://ukrvodshliah.org.ua/poslugy/ (дата звернення 13.09.2022 р.)

Фінансова звітність ДП «УКВОДШЛЯХ»: офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/timeline/?ry=0&rp=0&t=2&g=120&from=&till=&p=1028 (дата звернення 15.09.2022 р.)

Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 288 с.

Крисак А.І. Таксономічний аналіз як методологічний прийом оцінювання ефективності регулювання земельних відносин. Економічний аналіз. 2014. Том 17. № 1. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.846.7887&rep=rep1&type=pdf дата звернення 16.09.2022 р.).

Кожушко О. Використання методу таксономії для оцінки рівня захисту інтелектуального капіталу промислових підприємств. Економічний аналіз. 2010. № 7. С. 286–289.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті