ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232595pp94-99

Ключові слова:

фінансовий облік, сталий розвиток, система обліково-аналітичного забезпечення, організаційний аспект, методичний аспект, технологічний аспект

Анотація

Метою статті є визначення підходів до побудови фінансового обліку у складі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку, як інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень. У статті вказано на необхідність побудови системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку, яка буде надійною інформаційною базою для прийняття ефективних управлінських рішень. Визначено, що система включає облікову підсистему, яка включає підсистеми другого порядку, до яких слід віднести інформаційну підсистему фінансового обліку, інформаційну підсистему управлінського обліку, інформаційну підсистему обліку нефінансових показників. Основою облікової підсистеми є фінансовий облік, призначення якого полягає у забезпеченні підготовки та оприлюдненні інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства, що пов’язані з економічними, екологічними та соціальними аспектами діяльності. Проаналізовано зміст компонентного складу фінансового обліку. Розкрито методологічний, організаційний, методичний та технологічний аспекти дослідження фінансового обліку, які забезпечують можливість встановити його резерви як інформаційного ресурсу для управління сталим розвитком підприємства. Встановлено, що організаційний аспект дослідження включає управлінський, формальний і податковий підхід. Доведено важливість управлінського підходу, який передбачає використання фінансового обліку для вирішення багатоцільових завдань в управлінні підприємством. Розкрито особливості формального підходу до організації фінансового обліку, який нівелює його можливості для прийняття управлінських рішень. Проаналізовано податковий підхід до організації фінансового обліку, який передбачає орієнтацію фінансової звітності на задоволення інформаційних потреб фіскальних органів. Визначені інформаційні можливості фінансового обліку для цілей управління підприємством. Встановлено переваги та недоліки фінансового обліку як системи генерування інформації для прийняття рішень в управлінні сталим розвитком підприємства.

Біографія автора

О.В. Будько, Дніпровський державний технічний університет

доктор економічних наук., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку

Посилання

Bezrukih P.S. (1987) Buhgalterskiy uchet v promyishlennosti [Industrial accounting]. Moscow: Finansyi i statistika. (in Russian)

Butynets F.F. (2001) Bukhhalterskyi oblik: rozdumy vchenoho [Accounting reflections of the scientist]. Zhytomyr : PP «Ruta». (in Ukrainian)

Holov S.F. (2007) Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: analiz stanu ta perspektyv rozvytku [Accounting in Ukraine: analysis of the state and prospects of development]. K. : Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Kalnitskaya I.V. (2015) Uchetno-analiticheskoe obespechenie upravleniya ustoychivyim razvitiem organizatsii [Accounting and analytical support for the management of sustainable development of the organization]. Economic analysis: theory and practice, no. 17 (416), pp. 21–32.

Kovalev V.V. (2006) Finansovaya otchetnost. Analiz finansovoy otchet-nosti (osnovyi balansovedeniya) [Financial statements. Analysis of financial statements (basics of balance sheet)]. Moscow: Velbi: Prospekt. (in Russian)

Krupka Ya.D. (2010) Korystuvachi oblikovoi informatsii ta problemy zadovolennia yikh informatsiinykh potreb [Users of accounting information and problems of meeting their information needs]. Visnyk ZhDTU, 2010, no. 3 (53), pp. 132–134.

Paliy V. F.(2005) Aktualnyie voprosyi teorii buhgalterskogo ucheta [Topical issues of accounting theory]. Buhgalterskiy uchet, no. 2, pp. 45–49.

Pyatov M.L. (2009) Buhgalterskiy uchet dlya prinyatiya upravlencheskih resheniy [Accounting for making management decisions]. Moscow: 1S-Pablishing. (in Russian)

Sokolov Ya.V. (2000) Osnovyi teorii buhgalterskogo ucheta [Fundamentals of accounting theory]. Moscow: Finansyi i statistika, 2000. (in Russian)

Sopko V.V. (2006) Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in enterprise management]. K.: KNEU. (in Ukrainian)

Безруких П.С. Бухгалтерский учет в промышленности. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1987. 263 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. Житомир: ПП «Рута», 2001. 100 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспектив розвитку : монографія. К. : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.

Кальницкая И.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления устойчивым развитием организации. Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 17 (416). С. 21–32.

Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): учеб. пособие. Велби: Проспект, 2006. 432 с.

Крупка Я.Д. Користувачі облікової інформації та проблеми задоволення їх інформаційних потреб. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53). С. 132–134.

Палий В.Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. 2005. № 2. С. 45–49.

Пятов М.Л. Бухгалтерский учет для принятия управленческих решений. М.: 1С-Паблишинг, 2009. 268 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000. 496 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2006. 526 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті